شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] تا حرف تو ميشه ... | تنظيم استوديويي #حميد_عليمي # #کربلا # #امام_حسين عليه السلام @zakerinir
سلام اشه. خوبي.کورا هي سي.ديشا ميشا ني.هنوز آسمون ميون هي سيي:)
ساعت ویکتوریا
.:سلمان فارسي:.
رتبه 65
31 برگزیده
148 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
.:سلمان فارسي:. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top