شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ *فرق افتادن از طبقه ي اول با طبقه ي 10... طبقه ي10:آآآآآآآآآآآآ.............بووووووووووفففففففف طبقه ي اول:بوووووووفففففففف.........آآآآآآآآآآآ*
ههههههه
+ *نبودنت را با ساعت شني اندازه گرفتم... يک صحرا گذشته است...*
قشنگ بود
@};-
+ *مهربانيت را به دستي ببخش;که مي داني با او خواهي ماند... وگر نه حسرتي ميگذاري بر دلي که... دوستت دارد...*
+ *گاهي اوقات بايد بگذري و بگذاري و بروي... وقتي مي ماني و تحمل ميکني از خودت يک احمق مي سازي...*
آقائه چرا گوشواره داره؟!
+ *...ما هميشه با هميم...*
+ *دلم تنگ شده براي وقتي که مي گفتي دلم واست تنگ شده...دلم تنگه براي بودنت شايدم لبخند خودم...دلم براي همه چيز تنگ شده جز نبودنت...*
+ *کاش صداي بعضي از آدما رو ميشد بوسيد... مخصوصا وقتي اسمتو صدا مي زنند...*
يا شايد وقتي ناله ميکنن...
آره درسته!!!
+ *بوي رفتن مي دهي! در را باز مي گذارم... وقتي برو که گنجشک ها و ستاره ها خوابند...
+ *صداي تنهايي من*
+ *من که عاشقشووووووووووونم شما چطور!!!؟؟؟*
gol goli
92/6/5
+ *کاش هيچوقت آرزو نمي کردم که کفش هاي مادرم اندازه ام شه...*
+ *خدايا... آسمان چه مزه ايست؟! من... تابه حال فقط زمين خورده ام.*
درب کنسرو بازکن برقی
شهر آسمان
رتبه 0
0 برگزیده
149 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شهر آسمان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top