قرمز سبز آبي خاکستري
مردم از خدايى بترسيد كه اگر گفتيد مى‏شنود و اگر در دل نهفتيد مى‏داند . و بر مرگى پيشى گيريد كه اگر از آن گريختيد به شما مى‏رسد ، و اگر ايستاديد شما را مى‏گيرد ، و اگر فراموشش كرديد شما را به ياد مى‏آرد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت