شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو

BENMark

+ گاهي وقتا ازدست آدما آنقدر خسته ميشيم که زمين چقدر کوچيک وتنگ به نظر ميرسه بطوريکه نفس کشيدن برات سخته کاش ميشد آنقدر انسان بوديم که عرصه رو به ديگران تنگ نکنيم.
چراغ جادو
BENMark
رتبه 0
0 برگزیده
15 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
BENMark عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top