شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ هر انساني يک بار، براي رسيدن به يک نفر، دير مي کند. و پس از آن، براي رسيدن به کَسان ديگر، عجله اي، نمي کند!
+ سالهـــاست از شــکوفـه هاي بي شمار لبخند من قسمتي به هر کس رسيده پــــــــــــــس چــــــــــــرا ..!؟ هيــــــــچ کس شريک گــــــــــريه هاي من نميشود ارسال نظر
ساعت دماسنج
Arezoye mahal
رتبه 0
0 برگزیده
21 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
Arezoye mahal عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top