شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام دوستان خوبيدخيلي وفت كه نبودم اخه درگيركنكوربودم ازهمتون ميخوام واسم دعاكنيد
سلام----خوش آمدي.........
+ هميشه فكرميكنيم چون گرفتاريم به خدا نميرسيم امادرحقيقت چون به خدا نميرسيم گرفتاريم
+ هرگاه لبه ي پرتگاه قرارگرفتي نترس وبه خدا ايمان داشته باش چون توراازپشت خواهدگرفت يا پروازرابه توخواهدآموخت
+ ويكتورهوگوميگه هرگز به كساني كه دوستشون داري نگو دوست دارم ويكتورهوگو غلط كرده دوستون دارم دوستون دارم دوستون دارم
+ عشق ورزيدن رو از كوير بياموزيم كه دريا بودنش را به افتاب بخشيد
+ مانده ام در كوچه هاي بي كسي سنگ قبرم را نمي سازد كسي مردم وخاكسترم روباد برد بهترين دوستم مرا از ياد برد
+ قسمتي ازمتن موجودنيست بقيه متن هم موجودنيست اصلا متني دركار نيست ولي براي سركارگذاشتن يه آدم دوست داشتني مثل شما فكربدي نيست
چراغ جادو
پريسا شافعي
رتبه 0
0 برگزیده
114 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top