شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سهمگين‌ترين ويرانگر تاريخ فکر و خيال گذشته ها است... گذشته را که فکر ميکنم ويران ميشوم ويرانه‌تر از نيشابور پسِ حمله چنگيز...
mariii
دارم ياد ميگيرم به افکارم‌تسلط داشته باشم ک زياد در گذشته سير نکنند چون سودي ندارد.ولي اين روشي است بسيار جانکاه
mariii
بيخيال.چنان بيخيال شديم ک روزگار هر کاري بخواد بکنه ديگه فرقي نداره .
توکل بر خدا
تسبیح دیجیتال
2--براي تو
رتبه 68
28 برگزیده
254 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top