شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ شکست قلب من و شکستِ زلف نگار هست هنوز که هنوز است دستاويز بادها ...
زيبا.......
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنونم
{a h=3123321}2براي تو{/a} @};-
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
2--براي تو
رتبه 81
13 برگزیده
202 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top