شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ چه قرآن وار مي آيي به ذهنم تک بيت تک بيت مي خواهي دلم را قُرص کني از بودن خويش؟
فرقان، 32: و كافران گفتند: «چرا قرآن يك جا بر او نازل نمى‏شود؟!» اين بخاطر آن است كه قلب تو را بوسيله آن محكم داريم، و (از اين رو) آن را به تدريج بر تو خوانديم.
mp3 player شوکر
2--براي تو
87 امتیاز
4 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top