شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا

3:16

+ من ياد گرفته‌ام “دوست داشتن دليل نمي‌خواهد…” دل مي‌خواهد…! ولي نمي‌دانم چرا خيلي‌ها… و حتي خيلي‌هاي ديگر…! مي‌گويند: اين روزها… دوست داشتن دليل مي‌خواهد…!! و پشت يک سلام و لبخندي ساده… دنبال يک سلام و لبخندي پيچيده، دنبال گودالي از تعفن مي‌گردند! اما من سلام مي‌گويم و لبخند مي‌زنم و قسم مي‌خورم و مي‌دانم “عشق” همين است… به همين سادگي…
ساعت ویکتوریا
3:16
رتبه 0
0 برگزیده
11 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
3:16 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top